www.kvant.sk
„Laserová technika“
www.lasery.sk
 
 

Profil Spoločnosti

Kvant spol. s r.o. vznikol v r. 1995. Za roky svojej existencie zaznamenal výrazné úspechy vo vývoji a vo výrobe vlastných produktov. Získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako polovica výroby smeruje na export do viac ako 25 krajín sveta.

V súčasnosti sa aktivity rozdeľujú do nasledujúcich oblastí:

DIDAKTICKÁ A PREZENTAČNÁ TECHNIKA

Oddelenie didaktickej a prezentačnej techniky sa zaoberá výrobou a distribúciou didaktickej techniky pre oblasť ZŠ, SŠ a VŠ. Najväčší sortiment je v oblastiach didaktických pomôcok pre výuku: fyziky, chémie, technických predmetov, biológie, výuky jazykov, geografie, histórie ... V oblasti výroby optických súprav a laserovej techniky na výuku fyziky sme zaznamenali viaceré ocenenia a export výrobkov do celého sveta. Veľmi významná časť našej ponuky je zameraná na prezentačnú techniku ako sú datavideoprojektory, spätné projektory, episkopy, premietacie plátna, jazykové učebne a iné prezentačné pomôcky.

Info: www.skola.sk , www.projektory.sk, www.tabule.sk

OPTICKÉ ZARIADENIA A SPRACOVANIE OBRAZU

Oddelenie dodáva zákazníkom mikroskopy optické, elektrónové , skenovacie, mikrotomy, lupy, kamery, objektívy a rôzne optické prístroje a komponenty. Taktiež je možné navrhnúť a vyrobiť špeciálne optiké prvky podľa požiadaviek, nielen v oblasti viditeľného svetla, ale taktiež v oblasti blízkeho i ďalekého IČ spektra. S touto oblasťou výrazne súvisí možnosť sledovania optického signálu najrôznejšími optickými detektormi a jeho vyhodnocovanie. V súčasnosti najväčší záujem je o snímanie a analýzu obrazu CCD kamerami a jeho vyhodnocovanie po spracovaní framegrabberom pomocou PC systémov. Taktiež sú dodávané komponenty pre digitálne spracovanie obrazu, ako napríklad: framegrabbre (Matrox, KapaLab, …), digitálne fotoaparáty, optické redukcie, objektívy, špeciálne osvetlenie atď.

Info: www.mikroskopy.sk , www.optika.sk , www.kamery.sk

LASERY A LASEROVÉ SYSTÉMY

Táto veľmi široká oblasť zahŕňa tak dodávky laserových diód a modulov, až po systémy pre zdravotníctvo, priemysel, pre kontrolu kvality …. Veľký úspech a exportný nárast zaznamenala výroba laserových projektorov spolu so skenovacími systémami. Laserové projektory sa stali významnou súčasťou v oblasti reklamného i zábavného priemyslu. Významnou časťou sú i biostimulačné laserové prístroje pre zdravotníctvo, ktoré v súčasnosti prenikajú prakticky do každej ambulancie.

Info: www.lasery.sk , www.lasershow.sk

ODDELENIE TVORBY ŠPECIÁLNEHO SOFTVÉRU A HARDVÉRU

Náplňou tohoto oddelenia je vývoj a výroba programov a podporných elektronických a optických systémov podľa potrieb zákazníka. V tejto oblasti bolo realizované množstvo projektov ako napríklad: „Expertné systémy pre kriminalistiku - balistika, písmoznalectvo, grafická diagnostika" „Expertné systémy na mineralogickú analýzu pre cementáreň Ladce“ „Analýza opotrebovania mlecej náplne mlyna v cementárni Ladce“ „Vyhodnocovanie spektra vlákien pre forézne účely - Kriminalist. ústav Bratislava“ “Projekt sledovania a riadenia žeriavu s nosnosťou 300t a presného navádzania bremien do reaktora." „Ovládanie laserového scanovacieho a gravírovacieho systému" „ Meranie a vyhodnocovanie deformácie telies“ „Meranie vibrácii a vibračná analýza s možnosťou pripojenia ľubovoľného snímacieho prvku vrátane laserového“ „Návrh, vývoj a výroba systémov kontroly kvality, priamo vo výrobnom procese alebo v kontrolnom laboratóriu, využívajúcich optickú a špeciálnu techniku" „Systém merania a vyhodnocovania prachových zloží a rozmerová spektrálna analýza“ „Profilometrické kontrolné systémy“ a mnohé ďalšie ....

Info: www.meranie.sk , www.dip.sk , www.lims.sk

ODDELENIE ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY

Hlavnou oblasťou činnosti sú dodávky špeciálnych prístrojov od firiem zastupovaných spoločnosťou KVANT a poskytovanie servisu na tieto zariadenia.

Medzi hlavných partnerov patria:

TESCAN - elektrónové mikroskopy
Foster&Freeman a Mason&Vactron, UK: Technika pre kriminalistické a expertízne účely, kontrolu dokumentov a bankoviek, zariadenia pre operačné jednotky polície, atď.
VigoSystems : Termovízne kamery a infračervené detektory.
ISG Thermal Systems: Termáovízne kamery pre požiarnikov a záchranárov.
NEC .- termovízne kamery
Allied Vision - digitálne kamery
JENOPTIK - digitálne kamery

Info: www.tescan.sk , www.kamery.sk, www.termokamery.sk

Ciele a smerovanie spoločnosti

Orientácia obchodných aktivít je v súčasnosti zameraná najmä na hľadanie ďalších distribútorov v zahraničí vlastných výrobkov, čím firma sleduje zvyšovanie exportného objemu. V oblasti vývoja a výroby sa rozširuje sortiment vyvinutých a vyrábaných výrobkov a taktiež sa zlepšujú technické parametre a kvalita výrobkov. Spoločnosť sa každoročne aktívne zúčastňuje na viacerých medzinárodných i tuzemských výstavách a realizáciou vlastného stánku prezentuje i Slovenskú republiku v zahraničí. V posledných rokoch to boli výstavy WORLDDIDAC Mexico City, Laser Mníchov, Prolight and Sound Frankfurt , SIB Rimini, WORLDIDAC ZURICH a mnoho ďalších. Na tuzemskom trhu sú aktivity namierené na skvalitňovaní svojich služieb a rozširovaní sortimentu pri dodávkach didaktickej techniky do škôl, distribúcii mikroskopov, optických zariadení a prezentačnej techniky. Taktiež v oblasti laserovej techniky spoločnosť zaujíma dominantné postavenie v SR .

+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk
© KVANT spol. s r.o. . All rights reserved.