ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Zákazková výroba

Cieľové odvetvia:

  • – Automobilový priemysel
  • – Textilný a kožiarsky priemysel
  • – Drevárstvo
  • – Papiernictvo
  • – Strojárstvo