HOLOGRAFIA

VRP-M

Jemnozrnné zelené citlivé holografické dosky a fólie bez antihalačného povlaku, určené na záznam reflexných alebo transmisných hologramov. Priemerná veľkosť zrna je 35 - 40 nm, rozlišovacia sila je viac ako 3 000 riadkov/mm, spektrálny rozsah citlivosti zahŕňa 488 nm, 514 nm, 526 nm, 532 nm. Výrobok VRP je identický s výrobkom VRP-M s výnimkou antihalačnej vrstvy navrhnutej špeciálne na prenosové práce.

PFG-01

Jemnozrnné červené citlivé holografické dosky a fólie určené na transmisný alebo reflexný hologramový záznam. Priemerná veľkosť zrna je 40 nm, rozlišovacia sila je viac ako 3 000 riadkov/mm, spektrálna citlivosť je v rozsahu 600 - 680 nm (vrátane 633 nm, 647 nm).

PFG-03M

Veľmi jemnozrnné červené citlivé dosky a fólie určené na záznam reflexných hologramov. Priemerná veľkosť zrna je 8 -12 nm, rozlišovacia sila je viac ako 5000 riadkov/mm, spektrálny rozsah citlivosti zahŕňa 633 nm, 647 nm.

PFG-03C

Veľmi jemnozrnné červené citlivé dosky a fólie určené na záznam reflexných hologramov. Priemerná veľkosť zrna je 8-12 nm, rozlišovacia sila je viac ako 5000 riadkov/mm, spektrálny rozsah citlivosti zahŕňa 633 nm, 647 nm.

PFG-04

Dichrómované želatínové holografické dosky určené na záznam hologramov s fázovým odleskom. Rozlišovacia schopnosť je viac ako 5000 riadkov/mm, spektrálna citlivosť je v rozsahu do 514 nm (457 nm, 488 nm, 514 nm).

PFG-01 Holografické platne

Rozmery 
platne (mm)

Počet ks 
v balení

Rozmery boxu (mm)

Hmotnosť boxu (kg)

Cena (eur)

63 x 63

30

70x70x170

1,0

108,80

102 x 127

25

132x150x190

3,3

250,80

180 x 240

6

200x250x40

2,0

208,30

300 x 406

6

310x430x40

5,5

527,00

PFG-03M Holografické platne

Rozmery 
platne (mm)

Počet ks 
v balení

Rozmery boxu (mm)

Hmotnosť boxu (kg)

Cena (eur)

63 x 63

30

70x70x170

1,0

108,80

PFG-03C Holografické platne

Rozmery 
platne (mm)

Počet ks 
v balení

Rozmery boxu (mm)

Hmotnosť boxu (kg)

Cena (eur)

63 x 63

30

70x70x170

1,0

108,80

120 x 127

25

132x150x190

3,3

250,80

300 x 406

6

310x430x40

5,5

527,00

PFG-04 Holografické platne

Rozmery 
platne (mm)

Počet ks 
v balení

Rozmery boxu (mm)

Hmotnosť boxu (kg)

Cena (eur)

63 x 63

30

70x70x170

1,0

108,80

VRP-M Holografické platne

Rozmery 
platne (mm)

Počet ks 
v balení

Rozmery boxu (mm)

Hmotnosť boxu (kg)

Cena (eur)

63 x 63

30

70x70x170

1,0

108,80

102 x 127

25

132x150x190

3,3

250,80

180 x 240

6

200x250x40

2,0

208,30

300 x 406

6

310x430x40

5,6

527,00

406 x 609

4

X

8,0

612,00

PFG-01 Holografické filmy 190 mkm

Rozmery rolky / hárku

Počet roliek / hárkov v balení

Rozmery boxu (mm)

Hmotnosť boxu (kg)

Cena (eur)

35mm x 20mm

1 rolka

?x170x60

0,3

123,20

102mm x 127mm

50 hárkov

120x140x50

0,3

140,20

102mm x 20m

1 rolka

?x140x250

1,0

386,80

300m x 400m

5 hárkov

220x320x2

0,3

125,80

350mm x 10m

1 rolka

?x115x500

1,8

612,00

PFG-03M Holografické filmy 190 mkm

Rozmery rolky / hárku

Počet roliek / hárkov v balení

Rozmery boxu (mm)

Hmotnosť boxu (kg)

Cena (eur)

350mm x 10m

1 rolka

X

1,5

671,50

PFG-03C Holografické filmy 190 mkm

Rozmery rolky / hárku

Počet roliek / hárkov v balení

Rozmery boxu (mm)

Hmotnosť boxu (kg)

Cena (eur)

350mm x 10m

1 rolka

X

1,5

671,50

VRP-M Holografické filmy 190 mkm

Rozmery rolky / hárku

Počet roliek / hárkov v balení

Rozmery boxu (mm)

Hmotnosť boxu (kg)

Cena (eur)

102mm x 127mm

50 hárkov

120x140x50

0,3

140,30

300mm x 400mm

5 hárkov

350x450x5

0,1

125,80

350mm x 10m

1 rolka

?x115x500

1,7

612,00