Čiarové lasery pre optické merania PRECILAS

PreciLas

Čiarové lasery triedy PreciLas patria do kategórie precíznych laserov. Ich hlavnou prednosťou je použitie špeciálnej optiky. Táto optika zabezpečuje rovnomernejšie intenzitné rozloženie svetla po celej dĺžke čiary v porovnaní s klasickou valcovou šošovkou. Znižujú sa tým napríklad nároky na dynamický rozsah snímacích prvkov. Konštrukcia laseru umožňuje externú justáž šírky generovanej čiary. Sú vhodné na vizuálne i kamerové porovnávanie, nastavovanie a meranie objektov. Používajú sa do inteligentných snímacích systémov na digitálne spracovanie obsahu. V kombinácií s CCD, resp. CMOS kamerami nachádzajú uplatnenie v profilometrických systémoch v priemysle, vo vývojových i na vedeckých pracoviskách.

  • Všetky lasery sú vyrobené v súlade s normou EN60825-1 a jej následnými zmenami

 

 

Použitie v závislosti od vlnovej dĺžky

635nm – vizuálne pozorovanie, rozsah výkonu dodávaných laserov 1 mW – 80 mW

650-680nm – kamerové snímanie 1 mW – 200 mW

520nm, 532nm – vizuálne pozorovanie i kamerové snímanie, 1 mW – 1000 mW

450 nm – modrá farba, vizuálne pozorovanie i kamerové snímanie 10 mW – 1000 mW

 

Príslušenstvo k laserovým projektorom PreciLas

LZ103PL špeciálny napájací zdroj 240 VAC/3VDC s odrušením a krytím IP 54

 

 

Rozmery

Porovnanie rozloženia intenzity čiary

Použitie v závislosti od vlnovej dĺžky

635nm – vizuálne pozorovanie, rozsah výkonu dodávaných laserov 1mW – 20mW

650-680nm – kamerové snímanie 1mW – 200mW

532nm – vizuálne kamerové snímanie, 10mW – 1000mW (pri vlnovej dĺžke 532nm sa mechanické rozmery nezhodujú s rozmermi uvedenými v prospekte

 

Príslušenstvo k laserovým projektorom PreciLas

LZ103PL špeciálny napájací zdroj 240 VAC/3VDC s odrušením a krytím IP 54

 

 

Použitie v závislosti od vlnovej dĺžky

635nm – vizuálne pozorovanie, rozsah výkonu dodávaných laserov 1mW – 20mW

650-680nm – kamerové snímanie 1mW – 200mW

532nm – vizuálne kamerové snímanie, 10mW – 1000mW (pri vlnovej dĺžke 532nm sa mechanické rozmery nezhodujú s rozmermi uvedenými v prospekte

 

Príslušenstvo k laserovým projektorom PreciLas

LZ103PL špeciálny napájací zdroj 240 VAC/3VDC s odrušením a krytím IP 54